Kontakt & information2023-06-01T15:36:20+02:00

Kontakt & information

Hör av dig till oss för mer information om boendet, priserna och utbudet som vi erbjuder till alla gäster.

Här finns vi

Ring oss

Besök oss

Sommens Camping

Lugnavägen 6
573 61 Sommen

Information inför ditt besök & ordningsregler

Anmälan2023-01-16T15:48:56+01:00

Anmäl dig i receptionen vid ankomst och legitimera dig vid incheckning.

Ansvar2023-01-16T16:10:43+01:00

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar anläggningens byggnader, inventarier eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

Avresa2023-01-16T16:07:27+01:00

Om inte annat avtalats med campingvärden skall campingtomten vara utrymd och städad före kl. 15.00 på avresedagen. Vi är tacksamma för besked om avresedag i god tid, särskilt under högsäsong.

Campingvärd & personal2023-01-16T15:56:21+01:00

Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn & ordning, de kan hjälpa dig om du har frågor eller behöver hjälp med ditt boende.De finns även tillgängliga om det uppstår problem på campingen.

Engångsgrillar2023-01-16T16:03:01+01:00

Engångsgrillar får ej ställas direkt på gräsytorna, stenplattor finns att låna i receptionen.

Försäljning på området2023-01-16T16:06:32+01:00

Försäljning vid och inom området är ej tillåten utan campingvärdens tillstånd.

Gemensamma utrymmen2023-01-16T15:56:06+01:00

De gemensamma utrymmena är till för alla gäster. Lämna dem därför i samma eller bättre skick som du själv önskar finna dem.

Hundar & övriga djur2023-01-16T16:00:59+01:00

Är varmt välkomna, tänk på att städa upp efter ditt djur och att visa hänsyn till andra gäster. Även den snällaste hunden kan upplevas skrämmande/otäck för personer med rädsla för hundar.

Lek på campingen2023-01-16T15:58:54+01:00

Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek & bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tält, vagnar och bilar är ej acceptabelt.

Ordningsregler2023-01-16T15:53:18+01:00

Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara lugnt och tyst på campingen.

Riktlinjer för fordon2023-01-16T15:51:31+01:00

Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Respektera gående och framför inte fordonet i hög hastighet.

Riktlinjer för husvagnar/husbilar2023-01-16T16:05:50+01:00

Husvagnar/husbilar skall vara inregistrerade, besiktigade samt försäkrade för användning.

Riktlinjer för tält2023-01-16T16:05:09+01:00

All tältutrustning av normal typ och storlek får användas.

Störande uppträdande2023-01-16T15:52:54+01:00

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn, störande uppträdande är inte tillåtet och kan leda till att din vistelse avbryts.

Tillfälliga besök/gäster2023-01-16T16:04:24+01:00

Tillfälliga besökare är varmt välkomna men ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

Värna om miljön2023-01-16T16:02:16+01:00

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd soptunnor och papperskorgar som finns inom området för allas trevnad.

Till toppen